اخبار و اعلانات

پشتیبانی برخط نویسندگان

به منظور انسجام هرچه بیشتر ارتباط نویسندگان با نشریه از این پس امکان ارتباط برخط (online) با نشریه فراهم شده است. به این منظور با مراجعه به زیر صفحات این پایگاه و کلیک بر روی دکمه واتس اپ می توانید با ما گفتگو کنید. نظرات مطرح در گفتگو صرفا راهنمای ثبت مقالات بوده و هرگونه اظهارنظر درباره مقالات از سیاست داوری نشریه پیروی می کند.

مطالعه بیشتر

نمایه نشریه در پایگاههای ایرانی و خارجی

مقالات این نشریه در پایگاهها و بانکهای اطلاعاتی زیر نمایه می شوند: ایرانی:  ISC - نورمگز - مگیران - IREF  بین المللی: ESJI - Moraref - Research BiP - Research Gate - Academia

مطالعه بیشتر

نمایه مقالات نشریه در نورمگز

با انجام هماهنگی لازم بین انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، مقالات این نشریه در پایگاه اطلاع رسانی نورمگز نمایه می شود.

مطالعه بیشتر

اختصاص شناسه های بین المللی DOR و DOI به مقالات علمی نشریه Codicology

پیرو هماهنگیهای به عمل آمده و اقدامات راهبردی، مقالات نشریه پژوهشهای نسخه شناسی و تصحیح متون، از مزیت دو شماره شناسه بین المللی DOI و DOR که نظامهای شناسایی مدارک و مستدات پژوهشهای علمی در جهان هستند، برخوردار می شوند. این دو شناسه در پایگاه نشریه در کنار نام مقاله نمایش داده می شود.

مطالعه بیشتر

مصوبۀ هزینۀ داوری و انتشار مقالات نشریات علمی

معاون پژوهشی وزیر علوم تحقیقات و فناوری در بخشنامه ای، تعرفه سقف هزینه قابل دریافت داوری و انتشار نشریات علمی را اعلام کرد. در بخشنامه شماره 40879 مورخ 1401/02/24 بیان شده است: حداکثر هزینه پردازش قابل دریافت از نویسندگان به ازای هر مقاله کامل در نشریاتی که صاحب امتیاز آنها، مؤسسۀ خصوصی / غیر دولتی (مشمول بند 1-1 آیین نامه) و انجمنهای علمی هستند، به مبلغ 15 میلیون ریال تعیین می شود.

مطالعه بیشتر