اعضای هیات تحریریه

 هیات تحریریه بین المللی:

 • دکتر محمد قمر عالم (دانشگاه علیگر هندوستان)
  دکتر اسد علی خورشید (دانشگه علیگر هندوستان)
  دکتر احمد حسین بکر (دانشگاه قاهره مصر)
  دکتر نورعلی نور زاد (پژوهشکده فارسی تاجیکستان)
  دکتر ابو رتاج الرفاعی (تراث العربی مملکة المغرب)
  دکتر هند فخری سعید (دانشگاه موصل عراق)
  دکتر نوری الموسوی (دانشگاه بابِل عراق)
 • مشاوران علمی:
  دکتر الهام ملک زاده (پژوهش و تصحیح اسناد تاریخی)
  دکتر سید حسین مرعشی (تصحیح مخطوطات عربی)
  دکتر زینب کوشکی (ادبیات فارسی در حوزه بین المللی)
  دکتر آزاد محمودی (خطوط اسلامی)
  دکتر احسان شکر اللهی (ادب فارسی در شبه قاره هند)
  دکتر مرتضی رضوانفر (کتیبه های دوران اسلامی)

مدیر مسئول

دکتر زهیر طیب (رئیس انجمن علمی)

ادبیات فارسی دانشگاه تهران

makhtootat.ir
tayyebut.ac.ir
02188172099
0000-0002-9682-7314

سردبیر

دکتر سید مرتضی میرهاشمی (استاد)

ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/452/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C
mirhashemikhu.ac.ir

سردبیر همکار

دکتر علیمحمد موذنی (استاد)

ادبیات فارسی دانشگاه تهران

moazzeniut.ac.ir
09123270316

دکتر محمدسرور مولایی (استاد)

ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا (س)

dr.ms.mawlaiegmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر غلامرضا مستعلی پارسا (استاد)

ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

mastali.parsagmail.com
09124058469

دکتر سید احمد کازرونی (استاد)

ادبیات فارسی دانشگاه آزاد بوشهر

sahkazerooniyahoo.com
09121004354

دکتر احمد گلی (استاد)

ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی

ah.goliyahoo.com
09144102707

دکتر نورالدین نعمتی (استاد)

تاریخ دانشگاه تهران

n.nematiut.ac.ir
09127968575

سید محمد منصور طباطبایی (دانشیار)

ادبیات فارسی دانشگاه تهران

mansoorut.ac.ir
09122446960

دکتر شیرزاد طایفی (دانشیار)

ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

taefiatu.ac.ir
09122495916

دکتر علی افضلی (دانشیار)

ادبیات عرب دانشگاه تهران

ali.afzaliut.ac.ir
09120204577

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر سید محمد اسدعلی خورشید (استاد)

ادبیات فارسی دانشگاه اسلامی علیگر - هندوستان

saak_labyahoo.com

دکتر محمد نوری محمد الموسوی (استاد)

ادبیات عرب جامعة بابِل، عراق

staff.uobabylon.edu.iq/profile.aspx?id=51341
noorimhmyahoo.com

دکتر نورعلی نورزاد (دانشیار)

ادبیات فارسی دانشگاه دولتی خجند، تاجیکستان

nurali74mail.ru

دکتر احمد حسین البکر (دانشیار)

مخطوطات افریقایی و عربی دانشگاه قاهره

ahbakr74yahoo.com