اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 43
تعداد پذیرش 22
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 11
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 4

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 23
تعداد مشاهده مقاله 1467
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 866
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 2 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 7 روز
متوسط زمان داوری 4 روز
متوسط زمان پذیرش 25 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 5 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 37 روز
درصد پذیرش 51 %