متن شناسی نسخه‌ای خطی موسوم به مجلس آرا در اخلاق و اربعینیات

نوع مقاله : مطالعۀ موردی - تا 6 هزار کلمه

نویسندگان

1 خیابان کارگر جنوبی، خیابان آذربایجان، بعد از فروشگاه رفاه، کوچه الوندی، پلاک ۲، واحد ۳

2 دانشگاه الزهرا

چکیده

چکیده
بر اساس و مبنای حدیثی از پیامبر اکرم (ص) که هم از طرف شیعه و هم ازطرف اهل‌سنت روایت شده است، محدثان و دانشمندان اسلامی در تمام دوره‌های تاریخی به تدوین کتاب‌ها و رساله‌های بسیار در زمینه چهل‌حدیث‌گویی پرداخته‌اند. این سنت به‌منظور حفظ و ضبط چهل‌حدیث در موضوعات مختلف و گاهی با شرح و تفسیر انجام پذیرفته است. عناوین این کتب در طول دوره‌های مختلف تاریخی «چهل حدیث»، «اربعین‌گویی» و «اربعینیات» بوده است. متن حاضر در گروه اربعینیات طبقه‌بندی می‌شود با عنوان مجلس‌آرا که علی‌ابن مبقری آن را در اصل به زبان عربی تألیف و محمدمحسن شیرازی آن را در قرن دوازده به فارسی ترجمه کرده است. هدف پژوهش حاضر سبک‌شناسی زبانی نسخۀ خطی حاضر است. در این تحلیل و بررسی سبک‌شناسانه به سه مختصات آوایی، صرفی و نحوی پرداخته‌ایم و مصادیق هر بخش را برای دست یافتن به سبک مؤلف و در حقیقت مترجم گرد آورده‌ایم. روش پژوهش حاضر توصیفی_تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The stylistics of a manuscript known as Majlis Ara in the subject of ethics and Arbainiyat

نویسندگان [English]

  • Nasim Bidbarg 1
  • elham momeni 2
1 Karegar,azarbayejan, alvandi
2 Al-Zahra University
چکیده [English]

Abstract
Based on a hadith of the Holy Prophet (PBUH) that has been narrated by both the Shia and the Sunnis, Islamic scholars and scholars have compiled many books and treatises in the field of 40 hadiths in all historical periods.This tradition has been carried out in order to preserve and record 40 hadiths on various topics and sometimes with explanations and interpretations. The titles of these books during different historical periods were "Forty Hadith", "Arbain-Gouyi" and "Arbainyat".The present text is classified in the Arbainiyat group under the title Majlis-Ara, which was originally written in Arabic by Ali Ibn Mubakri and translated into Persian by Mohammad Mohsen Shirazi in the twelfth century.
The aim of the present research is the linguistic stylistics of the present manuscript. In this stylistic analysis and review, we have discussed three coordinates, phonetic, morphological and syntactical, and we have collected the examples of each part to achieve the style of the author and in fact the translator. The present research method is descriptive-analytical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Majles-ara
  • Arbainiyat
  • stylistics
  • linguistic
  • coordinates