دسترسی آزاد - Open access

این نشریه تاربع سیاست دسترسی آزاد به اطلاعات و داده ها و مقالات خود است:

هیچ مانع مالی، قانونی یا فنی برای دسترسی به محتوای نشریه وجود ندارد - یعنی هر کس می‌تواند در مسیر آموزش و پژوهش یا به هر طریق دیگری در چارچوب فعالیتهای قانونی، اطلاعات نشریه را بخواند، دریافت کند، تکثیر کند، توزیع کند، چاپ کند، و جستجو کرده و از آن استفاده کند. 

دسترسی آزاد یک مدل انتشاری برای ارتباطات علمی است که اطلاعات پژوهشی را بدون هیچ هزینه ای در اختیار خوانندگان قرار می دهد، برخلاف مدل اشتراک سنتی که در آن خوانندگان با پرداخت اشتراک (معمولاً از طریق کتابخانه ها) به اطلاعات علمی دسترسی دارند. 

یکی از مهمترین مزایای دسترسی باز این است که بازدید و استفاده مجدد از نتایج تحقیقات دانشگاهی را افزایش می دهد.

اصول دسترسی آزاد در اعلامیه برلین در مورد دسترسی آزاد به دانش در علوم و علوم انسانی (2003) بیان شده است. این بیانیه توسط بسیاری از سازمان های بین المللی برای تحقیقات آکادمیک از جمله تمام دانشگاه ها و سازمان های تحقیقاتی هلند امضا شده است.

راه های مختلفی برای انتشار دسترسی باز وجود دارد: 

* مسیر طلایی که این نشریه از آن استفاده می کند: 

دسترسی آزاد کامل: انتشار از طریق پلتفرم های ناشر ، در مجلات دسترسی آزاد کامل. این مسیر ممکن است شامل هزینه برای نویسنده باشد. هزینه‌های انتشار، که به عنوان «هزینه‌های پردازش مقاله» (APCs) شناخته می‌شوند، توسط نویسندگان یا مؤسسات آنها پوشش داده می‌شود. اکثر سرمایه گذاران تحقیقاتی از دسترسی آزاد پشتیبانی می کنند و مایلند هزینه ها را خودشان پوشش دهند. 

فهرستی از مجلات کاملاً باز که در سرتاسر جهان قابل دسترسی هستند را می توان در وب سایت DOAJ یافت .