پشتیبانی برخط نویسندگان

به منظور انسجام هرچه بیشتر ارتباط نویسندگان با نشریه از این پس امکان ارتباط برخط (online) با نشریه فراهم شده است.

به این منظور با مراجعه به زیر صفحات این پایگاه و کلیک بر روی دکمه واتس اپ می توانید با ما گفتگو کنید. نظرات مطرح در گفتگو صرفا راهنمای ثبت مقالات بوده و هرگونه اظهارنظر درباره مقالات از سیاست داوری نشریه پیروی می کند.